Bài viết mới nhất dạng hình ảnh cho Blogger - KslZone.NET

  • January 17, 2014
Theo kinh nghiệm cá nhân thì khi chúng ta bắt đầu tạo dụng một website/blog thì việc xây dụng lưu lượng truy cập khá là khó khăn. Một trong những nguồn lưu lượng phổ biến nhất thì lại thường đến từ Google. Như bạn cũng biết thì chúng ta phải cung cấp những điều mà họ cần thì họ mới đến được website qua Google được. Nhưng vấn đề ở đây thì họ chỉ ghé qua trang đó tìm hiểu nội dung đó rồi họ bỏ đi cho dò họ tìm hoặc không tìn được thứ mình cần, chính vì thế mà các hack/mod như “Bài viết liên quan”, “Bài viết phổ biến”,… ra đời giúp tối ưu nội dung đến cho khách truy cập. Read More