Liên hệ - KslZone.NET

  • January 15, 2017

Họ và tên: Kiều Sơn Lâm
Đia chỉ email: [email protected]
Nơi ở: TP Hồ Chí Minh

Bạn có thể sử dụng hộp thoại dưới đây gửi nhanh thư trực tiếp về địa chỉ email của mình. Về nội dung của mail có thể đặt câu hỏi, yêu cầu trợ giúp, đăng ký làm cộng tác viên cho blog, liên hệ quảng cáo hoặc những vấn đề khác tương tự. Mình sẽ cố gắng trả lời nhanh email trong vòng 48h đồng hồ.

Tên Email Lời nhắn
Đã gửi thành công