Bản quyền bài viết - KslZone.NET

  • January 15, 2017

Tất cả mọi thông tin và bài viết được phát hành tại địa chỉ KslZone.NET tất cả đều thuộc về KslZone.NET. Những bài viết được hình thành từ những kinh nghiệm tự hình thành hoặc tiếp thu được để sáng tao và chia sẻ đến với mọi người. Nếu có bất kì thông tin hoặc nội dung từ những website khác không phải từ website, những bài viết đó luôn giữ lại nguồn bài viết.

[![Bản quyền bài viết](http://3.bp.blogspot.com/-O9CxXjlA5J4/U4xe5n0JEdI/AAAAAAAACOA/09yorxYcD1c/s1600/internet-copyright-protection.jpg "Bản quyền bài viết")](http://3.bp.blogspot.com/-O9CxXjlA5J4/U4xe5n0JEdI/AAAAAAAACOA/09yorxYcD1c/s1600/internet-copyright-protection.jpg)

QUY ĐỊNH CHIA SẺ BÀI VIẾT

Toàn bộ nội dung được phát hành trên website đều giữ toàn bộ bản quyền sử dụng, do đó nếu như bạn đang có nhu cầu về chia sẻ các bài viết tại đây bạn phải tuân thủ các quy định sau:

  • Mọi thông tin, bài viết được trích xuất từ website đều phải để lại “nguồn bài viết từ KslZone.NET”.
  • Khi chia sẽ lại nội dung bài viết, nếu không được sự cho phép của tác giả bạn không được chỉnh sửa nội dung, hoặc câu văn của nội dung bài viết đó.
  • Tuyệt đối không được sử dụng nội dung bài viết từ KslZone.NET cho các hoạt động mang tính chất thương mại.

Nếu như bạn có bất kì thắc mắc hoặc khiếu nại nào về website xin vui lòng gửi mail về địa chỉ [email protected] để được trực tiếp hỗ trợ về những vấn đề đó.