Thẻ data xuất dữ liệu trong Blogger XML - KslZone.NET

  • June 28, 2015

Cũng giống như những nền tảng về blog khác, Blogger hỗ trợ cho chúng ta khả năng tùy chỉnh giao diện Blogger. Một trong những thứ không thể thiếu ở đây chắc chắn có dữ liệu mà người dùng nhập vào hoặc tùy ở trong mã nguồn này (tiêu đề bài viết, tiêu đề blog, tên widget, nội dung widget,…). Hôm nay mình xin được giới thiệu đến các bạn về cách lấy dữ liệu ra để sử dụng.

[![](http://3.bp.blogspot.com/-Ng-fo2wicH0/VY9YbUIgezI/AAAAAAAADUw/6gUexG0J95U/s320/the-data-xuat-du-lieu-trong-blogger.png "Thẻ data xuất dữ liệu trong Blogger XML")](http://3.bp.blogspot.com/-Ng-fo2wicH0/VY9YbUIgezI/AAAAAAAADUw/6gUexG0J95U/s1600/the-data-xuat-du-lieu-trong-blogger.png)

Cú pháp sử dụng

Cú pháp sử dụng của thẻ data đơn giản được sử dụng như sau

<data:tên/>

hoặc

<data:tên.tên2/>

trong đó:

  • tên chính là tên của dữ liệu cần lấy ra.
  • tên2 là dữ liệu con của dữ liệu tên nằm trước nó.

Ở đây điều cần lưu ý chính là chỉ có một số ít dữ liệu có thể dùng thẻ data lấy ra ở bất cứ đâu người ta gọi nó là Globally Available Data, còn lại tất cả thẻ data thưởng được đặt trong đoạn mã của một widget để gọi ra dữ liệu của riêng của widget đó. Bạn có thể tham khảo qua toàn bộ tên dữ liệu của Blogger ở đây để gọi ra sử dụng: Tên Data Blogger XML.

Ví dụ

Bạn có thể gọi ra tiêu đề blog ở bất cứ vị trí nào trong Template của bạn bằng cú pháp

<data:blog.title/>

Còn bạn muốn gọi ra tiêu đề bài viết trong widget Blog thì như sau

<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'>
  <b:includable id='main' var='top'>
    <b:loop values='data:posts' var='post'>
      <data:post.title/>
    </b:loop>
   </b:includable>
</b:widget>

Video hướng dẫn

CẬP NHẬT SAU

Tạm kết

Bài giới thiệu về thẻ data trong Blogger XML thì đơn giản chỉ có thể thôi, nếu các bạn bất cứ ai không hiểu có thể trực tiếp để lại nhận xét ở dưới bài viết này mình sẽ hỗ trợ.