Điều kiện trong thuộc tính class của HTML trong Blogger - KslZone.NET

  • May 10, 2015

Hôm nay lại đến với một thủ thuật nhỏ nữa mà minh mới phát hiện ra trong thẻ điều kiện, đọc tiêu đề thì chắc nhiều bạn không hiểu được nên mình sẽ giải thích thêm. Đây là cách sử dụng điều kiện để tạo các đối tượng trong thuộc tính class của thẻ HTML, cái này hỗ trợ cho bạn tạo ra các đối tượng khác nhau trong class để có thể hỗ tùy chỉnh trong CSS cho phù hợp.

[![Điều kiện trong thuộc tính class của HTML trong Blogger](http://1.bp.blogspot.com/-yv3cGkPKeTs/VU7G8SngTJI/AAAAAAAADRU/uk1O1rXUDjU/s320/tao-doi-tuong-class-html-trong-blogger.png)](http://1.bp.blogspot.com/-yv3cGkPKeTs/VU7G8SngTJI/AAAAAAAADRU/uk1O1rXUDjU/s1600/tao-doi-tuong-class-html-trong-blogger.png)
Tại đối tượng class HTML trong Blogger

Vẫn còn chưa hiểu thì xem ví dụ nhỏ dưới đây nhé ví dụ như bạn muốn giao diện của bài viết có thumbnail và bài không có giao diện khác nhau, bạn muốn bài viết có thì nó sẽ sử dụng class

<div class="post-co-thumbnail">

và ngược lại

<div class="post-khong-thumbnail">

điều kiện sau đây sẽ giúp bạn làm được điều đó.

Cú pháp sử dụng

Cú pháp sử dụng của nó khá đơn giản như sau

[điều kiện] ? [tên class đúng] : [tên class sai]

cái này thì chắc không phải giải thích gì nhiều.

Ví dụ sử dụng
Trước đây mình có một bài viết hướng dẫn các bạn sử dụng data Blogger trong thuộc tính của HTML, và các sử dụng điều kiện này tương tự. Có nghĩa là thay vì bình thường là “class” thì bạn phải thêm vào expr trước nó như thế này “expr:class” và sử dụng cú pháp trên

<div expr:class='data:post.thumbnailUrl ? "post-co-thumbnail" : "post-khong-thumbnail"'></div>

thật đơn giản phải không nào.

Tạm kết

Lại thêm một bài nhỏ nữa mình muốn giới thiệu đến các bạn về sử dụng điều kiện trong Blogger mong này nó có thể giúp bạn tạo ra thêm những template mới một các dễ dàng hơn trước. Mọi thắc mắc cứ để lại nhận xét ở dưới cho mình nhé.