Điều kiện IN so sánh dải giá trị trong Blogger XML - KslZone.NET

  • April 12, 2015

Cái này mình suy nghĩ không biết đặt tiêu đề sao cho hợp lý, nhưng thôi đặt đại rồi chia sẻ với mọi người. Hiểu nôm na đây là điều kiện kiểu như thế này, nếu cái gì đó nằm trong một dải giá trị mà bạn định trước thì nó thực thi cái gì. Ví dụ nếu con số x bằng 1,3,5,7 thì làm cái gì, hoặc nếu loại trang là trang chủ, trang tĩnh thì thực thi cái gì.

[![Điều kiện IN so sánh dải giá trị trong Blogger XML](http://3.bp.blogspot.com/-vvS9MtKk1Vo/VSnplKDdRJI/AAAAAAAADME/aP1dGq2Mspw/s1600/dieu-kien-in-trong-blogger-xml.png)](http://3.bp.blogspot.com/-vvS9MtKk1Vo/VSnplKDdRJI/AAAAAAAADME/aP1dGq2Mspw/s1600/dieu-kien-in-trong-blogger-xml.png)
Điệu kiện IN mới trong Blogger XML

Rồi tương đối là nó như thế sau đây là cú pháp sử dụng điều kiện

<b:if cond='giá_trị in {giá_trị_1,giá_trị_2,giá_trị_3}'>
THỰC THI
</b:if>

Ví dụ nếu như loại trang là trang tĩnh hoặc trang bài viết thì làm gì đó

<b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;static_page&quot;,&quot;item&quot;}'>
LÀM GÌ ĐÓ
</b:if>

như vậy bạn có thể thấy nó đơn giản và ngắn hơn nhiều là sử dụng điều kiện AND.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng điều kiện để kiếm tra nếu như giá trị không nằm trong dải giá trị mà bạn cho trước bằng cách thêm vào từ NOT, ví dụ

<b:if cond='giá_trị not in {giá_trị_1,giá_trị_2,giá_trị_3}'>
THỰC THI
</b:if>

như vậy là xong quá đơn giản, bạn có thể sử dụng chung cái này với điều kiện cho giá trị của vòng lặp loop để tạo ra nhiều thứ khác nhau. Ví dụ nếu là nhận xét thứ 1 3 5 6 làm gì đó, hoặc nếu dưới bài viết 2 4 6 thì chèn quảng cáo chẳng hạn vậy.

Tạm kết

Như vậy thì Blogger XML ngày nay có vẻ đang được cập nhật một vài thứ nhỏ lẻ khá hay cho những bạn thích vọc. Bạn nào có thắc mắc gì về điều kiện này hoặc bất cứ điều kiện nào khác cứ để lại nhận xét cho mình ở dưới nhé.

P/S: Dạo này công việc bận nhiều quá, những câu hỏi về Blogger trong mail cũng như trên comment ở blog mình không trả lời kịp mong thông cảm nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời tất cả trong thời gian gần nhất.