Mở share lại một số Blogger Template cũ trên blog - KslZone.NET

  • March 29, 2015

Trước đây mình có chia sẻ cũng tương đối vài Blogger Template và cũng khá nhiều bạn thường xuyên email cho mình hỏi xin. Nhưng vì một số vấn đề nhất định như hồi đó mình làm code chưa được hoàn thiện lắm cũng như nhiều người thường xóa footer link của mình nên mình ngừng chia sẻ. Nhưng thôi kệ sau một thời gian dài làm rồi để đó thấy cũng ngại, bữa nay mình sẽ cố gắng tối ưu lại một số thứ trong những Blogger Template cũ và mở chia sẻ lại cho mọi người.

[![Mở share lại một số Blogger Template cũ trên blog](http://4.bp.blogspot.com/-0mQZvyIKUR8/VRdldFFDoUI/AAAAAAAADJI/wa8LihrFEew/s1600/mo-share-blogger-template-cu.png)](http://4.bp.blogspot.com/-0mQZvyIKUR8/VRdldFFDoUI/AAAAAAAADJI/wa8LihrFEew/s1600/mo-share-blogger-template-cu.png)
Share lại template cho mọi người

Đợt share này mình để một nofollow backlink về chân trang, nếu bạn nào có lòng giữ thì giữ cho mình, còn nếu không thích thì cứ xóa nhé, mình sẽ không áp dụng những hình thức redirect về trang mình nếu xóa backlink nữa. Sau đây là những Blogger Template mình sẽ chia sẻ lại, danh sách sẽ cập nhật liên tục khi mình tối ưu xong từng cái trong bọn nó nhé.

KslFlatBlog

[![Chia sẻ template KslFlatBlog](http://1.bp.blogspot.com/-ofa97EbKX5Q/UyPYuSEqL2I/AAAAAAAAB5I/ETY1QZdV4aQ/s1600/kslflatblog7.PNG)](http://1.bp.blogspot.com/-ofa97EbKX5Q/UyPYuSEqL2I/AAAAAAAAB5I/ETY1QZdV4aQ/s1600/kslflatblog7.PNG)
KslFlatBlog

 http://www.kslzone.net/2014/03/tempalte-kslflatblog-cho-blogger.html

KslMinimalist

[![Chia sẻ template KslMinimalist](http://4.bp.blogspot.com/-4mvdhkFTL70/Ur_XP_bJU0I/AAAAAAAABQA/ILuQa5ydTCQ/s1600/Minimalist-theme.png)](http://4.bp.blogspot.com/-4mvdhkFTL70/Ur_XP_bJU0I/AAAAAAAABQA/ILuQa5ydTCQ/s1600/Minimalist-theme.png)
KslMinimalist

http://www.kslzone.net/2014/02/template-minimalist-cho-blogger.html

Cập nhật sau…

Chúc mọi người vui vẻ sử dụng template theo mục đích của mình nhé! Cho những ai chưa biết thì những template này đều thực hiện trên những thủ thuật Blogger mà mình đã chia sẻ. Do đó bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm những cái gì chưa biết tại khung tìm kiếm có trên blog của mình là đảm bảo ra. Có lỗi gì ở Template thì cứ thoải mái report cho mình dưới khung comment nhé.