Đã có điều kiện AND (và) và OR (hoặc) mới cập nhật trong Blogger - KslZone.NET

  • March 11, 2015

Thể điều kiện trong Blogger nếu như bạn nào có biết thì trước đây để làm các điều kiện “và” hay “hoặc” thì chúng ta phải lồng ghép nhiều cặp thẻ điều kiện lại với nhau rất mất công sức. Hôm nay thì tình cờ mình truy cập lại một template mặc định và phát hiện ra một vài thứ khá hay ho để ý nó có từ bao giờ nữa đó chính là điều kiện AND (và) cũng như OR (hoặc) xuất hiện trong thẻ điều kiện của Blogger (b:if) và nhiều hơn nữa đó chính là nó xuất hiện cả trong thẻ gọi hàm của Blogger (b:include). Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn đơn giản để sử dụng nó.

[![Đã có điều kiện AND (và) và OR (hoặc) mới cập nhật trong Blogger](http://1.bp.blogspot.com/-M8R0DPM2lRI/VQA_MU5a-EI/AAAAAAAADFM/WZtalpR5mCY/s1600/the-dieu-kien-and-or-trong-blogger.png)](http://1.bp.blogspot.com/-M8R0DPM2lRI/VQA_MU5a-EI/AAAAAAAADFM/WZtalpR5mCY/s1600/the-dieu-kien-and-or-trong-blogger.png)
Thẻ điều kiện Blogger cập nhật mới

Trước tiên nếu bạn nào chưa biết về thẻ điều kiện (b:if) và tạo hạm (b:includable) cũng như gọi hàm (b:include) có thể xem lại 2 bài viết trước đây của mình:

và sau khi tìm hiểu xong hoặc bạn đã biết rồi thì chúng ta tiếp tục đến với phần chính thôi, cách thức sử dụng nó như thế nào.

Sử dụng điều kiện “AND” và “OR” trong thẻ b:if

Cú pháp tương tự với mặc định và tương tự với cách sử dụng ở các ngôn ngữ lập trình khác, sau đây là một ví dụ mình thực thi một điều kiện sau:

Nếu đang ở trang bài viết và nếu là nhận xét của admin thì hiện câu “đây là thằng admin”. Ở đây có nghĩa nó chỉ duy nhất hiện câu này ở trang bài viết, còn trang tĩnh thì hoàn toàn không có.

<b:if cond='data:blog.pageType == "item" and data:comment.author == data:post.author'>
đây là thằng admin
</b:if>

 do “AND” và “OR” cách thức sử dụng tương tự như nhau nên mình không ví dụ thêm ở thẻ if nữa.

Sử dụng điều kiện trong thẻ b:include

Sử dụng điều kiện trong thẻ include hoàn toàn tương tự với thẻ if, bạn chỉ cần sao thêm vào thuộc tính “cond=‘ĐIỀU KIỆN’” của thẻ if vào thẻ include là xong. Ví dụ mình đã tạo một thẻ includable có nội dung như sau

<b:includable id='kslzone'>
NỘI DUNG HIỆN Ở TRANG BÀI VIẾT VÀ TRANG TĨNH
</b:includable>

bây giờ mình sẽ muốn thẻ gọi nó ra để sử dụng tại trang tĩnhtrang bài viết (có nghĩa là nếu là trang tĩnh hoặc trang bài viết) thì mình làm như sau

<b:include cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot; or data:blog.pageType == &quot;item&quot;' name='kslzone'/>

chèn đoạn mã này vào nơi muốn hiện trong widget Blog là xong. Rất tiện lợi mà không cần dùng đến thẻ b:if nữa.

Lời kết

Cái này thì mình không chắc nó có từ bao giờ nhưng mình nghĩ rằng đây là một việc làm đúng đắn giúp tiện hơn cho những người phát triển template cũng như những ai muốn chỉnh sửa và thay đổi một số thứ tại blog của mình. Đối với mình thì nó khá hay và tiện, còn đối với bạn thì sao? Để lại cho mình ý kiến nhé!