Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn bằng hình ảnh - Blogger - KslZone.NET

  • March 3, 2014

Gần đây có một bạn email hỏi cách để thay thế Bài đăng mới hơn, Bài đăng cũ hơn và Trang chủ bằng hình ảnh. Mình rất ủng hộ những bạn đã liên hệ với mình để đặt những câu hỏi như thế này, nó tạo thêm cảm hứng cho việc viết blog. Việc thay thế nó bằng hình ảnh thì khá là đơn giản, không những thế còn cung cấp cho blog của chúng ta có một vẻ nhìn một cách chuyên nghiệp hơn.

[![Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn thành hình ảnh - Blogger](http://4.bp.blogspot.com/-qipv_RD510g/UxQIQ_lDMeI/AAAAAAAABu4/3Y04MJ4-PKc/s1600/kslzone-thay-the-trang-chu-bang-hinh-anh.png "Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn thành hình ảnh - Blogger")](http://4.bp.blogspot.com/-qipv_RD510g/UxQIQ_lDMeI/AAAAAAAABu4/3Y04MJ4-PKc/s1600/kslzone-thay-the-trang-chu-bang-hinh-anh.png)

Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn bằng hình ảnh - Blogger

Chuẩn bị hỉnh ảnh để chèn

Đầu tiên việc bạn cần làm là chọn cho mình hình ảnh riêng mà bạn cảm thấy ưng ý v.d. dưới đây mình cho một bộ

[![Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn thành hình ảnh - Blogger](http://2.bp.blogspot.com/-Ir8uvPonL6U/UxPvrqc8fII/AAAAAAAABt8/p9dNQrN2OXs/s1600/blue+arrow+left+.png "Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn thành hình ảnh - Blogger")](http://2.bp.blogspot.com/-Ir8uvPonL6U/UxPvrqc8fII/AAAAAAAABt8/p9dNQrN2OXs/s1600/blue+arrow+left+.png)
http://2.bp.blogspot.com/-Ir8uvPonL6U/UxPvrqc8fII/AAAAAAAABt8/p9dNQrN2OXs/s1600/blue+arrow+left+.png
[![Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn thành hình ảnh - Blogger](http://1.bp.blogspot.com/-6R0Fhs-b5rI/UxPvsK7CINI/AAAAAAAABuE/e_iyV2tevWI/s1600/home.png "Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn thành hình ảnh - Blogger")](http://1.bp.blogspot.com/-6R0Fhs-b5rI/UxPvsK7CINI/AAAAAAAABuE/e_iyV2tevWI/s1600/home.png)
http://1.bp.blogspot.com/-6R0Fhs-b5rI/UxPvsK7CINI/AAAAAAAABuE/e_iyV2tevWI/s1600/home.png
[![Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn thành hình ảnh - Blogger](http://2.bp.blogspot.com/-eCbB3bWr0-M/UxPvtp52foI/AAAAAAAABuM/QS5uZZK6I8g/s1600/blue_right_arrow.png "Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn thành hình ảnh - Blogger")](http://2.bp.blogspot.com/-eCbB3bWr0-M/UxPvtp52foI/AAAAAAAABuM/QS5uZZK6I8g/s1600/blue_right_arrow.png)
http://2.bp.blogspot.com/-eCbB3bWr0-M/UxPvtp52foI/AAAAAAAABuM/QS5uZZK6I8g/s1600/blue_right_arrow.png
[![Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn thành hình ảnh - Blogger](http://4.bp.blogspot.com/-deoxUq-5wrI/UxP0agjmHVI/AAAAAAAABuY/kdyf4PUmB0I/s1600/Previous+Button.png "Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn thành hình ảnh - Blogger")](http://4.bp.blogspot.com/-deoxUq-5wrI/UxP0agjmHVI/AAAAAAAABuY/kdyf4PUmB0I/s1600/Previous+Button.png)
http://4.bp.blogspot.com/-deoxUq-5wrI/UxP0agjmHVI/AAAAAAAABuY/kdyf4PUmB0I/s1600/Previous+Button.png
[![Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn thành hình ảnh - Blogger](http://2.bp.blogspot.com/-kLGu0YUeuYY/UxP0bNSmP3I/AAAAAAAABug/k7KlzbKQzHY/s1600/Home+Button.png "Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn thành hình ảnh - Blogger")](http://2.bp.blogspot.com/-kLGu0YUeuYY/UxP0bNSmP3I/AAAAAAAABug/k7KlzbKQzHY/s1600/Home+Button.png)
http://2.bp.blogspot.com/-kLGu0YUeuYY/UxP0bNSmP3I/AAAAAAAABug/k7KlzbKQzHY/s1600/Home+Button.png
[![Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn thành hình ảnh - Blogger](http://4.bp.blogspot.com/-zc3OW6q6lmg/UxP0bq4zRQI/AAAAAAAABuo/61Vx6rXg_jg/s1600/Next+Button.png "Thay thế Bài đăng mới hơn, cũ hơn thành hình ảnh - Blogger")](http://4.bp.blogspot.com/-zc3OW6q6lmg/UxP0bq4zRQI/AAAAAAAABuo/61Vx6rXg_jg/s1600/Next+Button.png)
http://4.bp.blogspot.com/-zc3OW6q6lmg/UxP0bq4zRQI/AAAAAAAABuo/61Vx6rXg_jg/s1600/Next+Button.png

sau khi chọn được hình ảnh mà bạn mong muốn bạn để link hình ảnh vào đoạn code sau đây

thay XXXXX bằng đường link hình ảnh của bạn.

Đoạn mã img này là đoạn chúng ta sẽ thay thế với các chữ có sẵn trong blog. (Bài mới hơn, cũ hơn, trang chủ)

Thay thế các mục bằng hình ảnh

Đăng nhập vào Blogger » Mẫu » Chỉnh sửa HTML

Tìm và thay thế lần lượt các đoạn sau đây bằng hình ảnh mà bạn đã chuẩn bị trước đó

Bài đăng mới hơn

bằng

với XXXXX là hình ảnh mà bạn muốn thay thế Bài đăng mới hơn

Bài đăng cũ hơn

bằng

với XXXXX là hình ảnh mà bạn muốn thay thế Bài đăng cũ hơn

Trang chủ

bằng

với XXXXX là hình ảnh mà bạn muốn thay thế Trang chủ

Lưu lại template hiện tại của bạn, và kiểm thử.

Lời kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn việc thay thế, Bài đăng mới hơn, cũ hơn và Trang chủ thành hình ảnh. Bằng việc thay thế này có vẻ sẽ làm cho website gọn hơn cũng như chuyên nghiệp hơn. Nếu các bạn có thắc mắc gì cần được giải đáp ở bài viết kế tiếp, xin cứ để lại nhận xét ở đưới hoặc liên hệ trực tiếp với mình qua trang liên hệ, mình sẽ giải đáp cho các bạn.