Bộ nút chia sẻ qua mạng xã hội SOCIALIZE IT cho Blogger - KslZone.NET

  • February 15, 2014

Hôm nay, trong bài viết này mình xin chia sẻ với các bạn bộ nút mình đang sử dụng tại template mới này, trong rất ngầu và bắt mắt. Như đã nói ở rất nhiều bài viết trước, mạng xã hội có một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc lôi kéo lượng truy cập, đây là một trong những cách điển hình giúp bài viết của bạn được phổ biến đến người dùng trên đó, từ đó lấy website của chúng ta được nhiều người biết đến hơn và rồi gia tăng lượng truy cập.

[![](http://3.bp.blogspot.com/-3jnGObe315w/Uv7julChi_I/AAAAAAAABi4/7WuIJ21lhu0/s1600/socialize+it.PNG)](http://3.bp.blogspot.com/-3jnGObe315w/Uv7julChi_I/AAAAAAAABi4/7WuIJ21lhu0/s1600/socialize+it.PNG)

Bộ nút chia sẻ qua mạng xã hội SOCIALIZE IT cho Blogger

Công đoạn đầu tiên lúc nào cũng thế đăng nhập vào Blogger » Mẫu » Chỉnh sửa HTML

Bây giờ các bạn tìm đến thẻ và thêm đoạn mã này lên trên nóTiếp tục chúng ta sẽ sử dụng hàm includable thay vì chèn toàn bộ đoạn mã này vào một chỗ để dễ dàng chỉnh sửa, hoặc xóa nó đi khi bạn không cần nữa. Bạn tìm đến một thẻvà chèn đoạn mã này xuống dướiSOCIALIZE IT →