Thẻ điều kiện và cách sử dụng đối với Blogger - KslZone.NET

  • December 20, 2013

Nếu bạn là một lập trình viên, hay đơn giản đang học công nghệ thông tin thì bạn sẽ biết chắc chắn bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng có câu (thẻ) điều kiện. Và hôm nay mình muốn hướng dẫn các bạn về thẻ điều kiện cho Blogger, để tùy chỉnh một số thứ như tiện ích, css, javascript, html tùy chọn sẽ được hiện ở đâu, trang nào,… giúp bạn có một website vượt trội hơn. Về vấn đề sử dụng khá đơn giản nên các bạn có thể yên tâm nếu các bạn không biết gì và lập trình.

[![Thẻ điều kiện và cách sử dụng đối với Blogger](http://1.bp.blogspot.com/-eBnozvH7FYM/UrPHzZjPqEI/AAAAAAAABL8/Zg50F0tppwA/s200/blogger-dieu-kien.jpg "Thẻ điều kiện và cách sử dụng đối với Blogger")](http://1.bp.blogspot.com/-eBnozvH7FYM/UrPHzZjPqEI/AAAAAAAABL8/Zg50F0tppwA/s1600/blogger-dieu-kien.jpg)

Cú pháp thẻ điều kiện của Blogger

Thẻ điều kiện của Blogger có cú pháp như sau:Thẻ bất đầu là thẻ , và đều phải có thuộc tính cond trong mỗi thẻ. Thẻ cond là viết tắt của Condition có nghĩa là điều kiện, và thuộc tính này sẽ nhận giá trị điều kiện của chúng ta. Mỗi thẻ bắt đầu được kết thúc bởi thẻ đóng /b:if.

Danh sách các điều kiện của Blogger

1. Trang Index
Trang Index là tổng hợp gồm các trang như trang chủ, trang hiển thị nhãn, và trang archive.

2. Trang bài viết

3. Trang tĩnh hay còn gọi là Trang trống

4. Trang Archive

5. Trang chủ

6. Trang có URL bất kì

7. Trang bài viết và trang tĩnh

8. Trang xem nhãn

9. Bài viết đầu tiên

Sử dụng câu điều kiện

Nội dung cần sử dụng sẽ được đặt vào giữa 2 thẻ /b:if  ví dụ:


Nội dung (để thực thi nếu điều kiện đúng)

mình cũng sử dụng các  này để chèn quảng cáo vào bài viết ở bài trước:

Nếu bạn muốn thực hiện một nội dung khác nếu điều kiện sai, bạn cần thêm thẻ vào ví dụ:/b:else


Nội dung 1 (để thực thi nếu điều kiện đúng)

Nội dung 2 (để thực thi nếu điều kiện sai)

Ở tất cả những gì mình đã hướng dẫn ở trên đều sử dụng phép so sánh bằng == nếu bạn muốn so sánh không bằng hay còn gọi là khác thì bạn có thể thay đổi == thành != ví  dụ:


Nội dung (để thực thi nếu điều kiện đúng)

Nội dung trên sẽ thực hiện ở tất cả các trang khác trang bài viết.

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn đầy đủ cách sử dụng thẻ điều của của Blogger. Hi vọng thủ thuật này giúp bạn có thêm ý tưởng sáng tạo cho blog của mình!